Mot vårt mål 100% kundnöjdhet

Vi är mycket tacksamma över att få ha dig som kund, för oss är det viktigt att veta hur du upplevde vårt samarbete och önskar att du svarar på de frågor vi ställer nedan. Genom att följa upp de svar och arbeta lyhört med vad du som kund tycker och känner kan vi ständigt utveckla vårt företag och vår personal mot vårt gemensamma mål. – Vårt mål är 100% kundnöjdhet – Vi vet att det är tufft men det ska gå.

Enkät

1. Hur tycker du/ni att GLK Entreprenad har levt upp till alla löften som man har Lovat att utföra?
2. Hur tycker du/ni att GLK Entreprenad har levt upp till den utlovade Leveransen?
3. Hur tycker du/ni att Kvaliteten på utfört arbete stämmer överens med era förväntningar och krav?
4. Känner du/ni er trygga med att GLK Entreprenad kommer att åtgärda eventuella Garantifel som eventuellt kommer uppstå?
5. Vad är ditt/ert samlade betyg på GLK Entreprenad som företag?
6. Om du/ni i framtiden skulle behöva få mera arbeten/tjänster utförda skulle ni då Kontakta GLK Entreprenad igen?
7. Skulle du/ni Rekommendera GLK Entreprenad till någon annan i er bekantskapskrets om de skulle behöva hjälp med att utföra några arbeten/tjänster?

Vi är rädda om våra kunder

Vårt mål är att varje kund skall känna sig nöjd med vårt arbete och vår relation till kunden är och förblir långsiktig. Tveka aldrig på att prata med oss om du har några tankar eller funderingar. Vi finns alltid till hands för dig som kund.

glkbyggse stockholm